Lista aktualności Lista aktualności

Komisji Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Człopa na lata 2025-2034

Dnia 17 maja br. w Ośrodku wypoczynkowym „Sosenka” odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Człopa na lata 2025-2034.

KZP to narada zwoływana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego Planu Urządzenia Lasu (PUL) po wykonaniu prac przygotowawczych do planu urządzenia.

Spotkanie miało na celu  wypracowanie założeń do Planu Urządzenia Lasu a także zakres projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszaru Natura 2000.

Protokół ustaleń KZP opracowany został na podstawie referatu Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa i koreferatu naczelnika właściwego do spraw Urządzania Lasu w RDLP Pile.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Burmistrz Tuczna, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenie Matecznik, Kierownik ZOL w Szczecinku oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa wraz z pracownikami.