Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Człopa położone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie wałeckim.

Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Człopa wynosi około 27 tys. ha. Znajduje się na obszarze 2 gmin i 19 obrębów ewidencyjnych. Około 88 % powierzchni Nadleśnictwa to zasadniczo jeden kompleks leśny, w którym enklawy tworzą jedynie grunty miasta Człopa i okolicznych wsi.
Nadleśnictwo Człopa znajduje się na obszarze III krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Krainą Wielkopolsko-Pomorską. Tereny te ukształtowała epoka lodowcowa – zlodowacenie bałtyckie, stąd urozmaicona rzeźba terenu: równiny, pagórki, a nawet wzgórza poprzecinane rzekami i licznymi jeziorami. Rozległe lasy i jeziora, ostoje licznych, niejednokrotnie rzadkich gatunków roślin i zwierząt, to prawdziwe bogactwo tego terenu.