Lista aktualności Lista aktualności

Obiekty edukacyjne

Leśnicy naszego nadleśnictwa aktywnie prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Odbywa się to w przedszkolu, miejscowych szkołach i we współpracy z Domem Kultury w Człopie.

Jednocześnie przystosowano na potrzeby edukacji ekologicznej park dendrologiczny przy siedzibie nadleśnictwa, który jest od kilku lat uzupełniany o nowe gatunki drzew i krzewów.

W parku wydzielono miejsce na "leśną klasę" z ekspozycjami i tablicami dydaktycznymi dotyczącymi m.in. owadów, faz rozwojowych drzewostanów, pożarzyska i innych zagadnień związanych z gospodarką leśną, przygotowano również miejsce dla najmłodszych - leśny plac zabaw.

Funkcję edukacyjną spełnia również ścieżka pieszo-rowerowa "Brzegiem Człopskich Jezior", która biegnie przez najpiękniejsze tereny nadleśnictwa, a umieszczone na przystankach tablice edukacyjne przybliżają zagadnienia tam prezentowane.