Położenie

Nadleśnictwo Człopa położone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie wałeckim.

Historia

Źródłem potwierdzającym lokalizację obecnej siedziby Nadleśnictwa jest mapa z 1876 roku. Natomiast najstarszym dokumentem archiwalnym, aktualnie dostępnym jest mapa terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa z 1898 roku

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Człopa podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo zrealizowało inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającą na modernizacji dróg – dojazdów pożarowych nr 4 oraz nr 12. Operacja zrealizowana została w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.