Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Źródłem potwierdzającym lokalizację obecnej siedziby Nadleśnictwa jest mapa z 1876 roku. Natomiast najstarszym dokumentem archiwalnym, aktualnie dostępnym jest mapa terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa z 1898 roku

W odnalezionych dokumentach pierwsza wzmianka o Nadleśnictwie Człopa opatrzona jest datą 27.06.1792 rok. Dotyczy ona przydziału domu na Człopiańskim Wzgórzu dla podleśniczego Bornewskiego, wydanego przez Nadleśniczego Pehla. Na ten cel król Fryderyk Wilhelm II przeznaczył 198 talarów. Administracja władzy królewskiej nad Człopą mieściła się w Krąpielu (wsi oddalonej od Człopy o kilka km – dziś prawie opustoszałej). Tu posiadała swą siedzibę rada wojskowa oraz urzędnik rady do spraw leśnych nadzorujący lasy Trzcianki i Człopy. Kolejna pojawiająca się w dokumentach wzmianka związana jest z siedzibą Nadleśnictwa. Z zapisów historycznych wiadomo, że w 1852 roku w Człopie miał miejsce wielki pożar, który strawił znaczną część miasta, w tym również budynek ówczesnego nadleśnictwa. Źródłem potwierdzającym lokalizację obecnej siedziby Nadleśnictwa jest mapa z 1876 roku. Natomiast najstarszym dokumentem archiwalnym, aktualnie dostępnym jest mapa terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa z 1898 roku (Oberförsterei Schloppe Regierungsbezirk Marienwerder 1.10.1898).
 


Koniec XIX i początek XX wieku, to okres powiększania własności państwowej poprzez wykup lasów prywatnych. W tym czasie Nadleśnictwo Człopa powiększyło swoją powierzchnię o około 1 100 ha lasów, łąk i pól w okolicach Szczuczarza oraz Golina. Z przejętych gruntów utworzono Leśnictwo Dypa (obecnie Leśnictwo Jeleni Róg)Z przejętych gruntów utworzono Leśnictwo Dypa (obecnie Leśnictwo Jeleni Róg). Lasy Nadleśnictwa obejmowały w tym czasie około 9 000 ha i były podzielone na 302 oddziały. Regularny, sztuczny podział powierzchniowy oraz stosowanie regularnych zrębów zupełnych świadczą o wprowadzeniu nowych form urządzania lasu, które były konsekwencją dążenia do zwiększenia rentowności gospodarki leśnej. Zręby zupełne obejmowały stosunkowo duże powierzchnie leśne, czasami całe oddziały. Bardzo dobrze obrazuje to mapa z 1920 roku (Oberförsterei Schloppe im Regierungsbezirk Schneidemühl 1.10.1920). "Wg niej nadleśnictwo znajdowało się między równoleżnikami Trzebina (na południu), a Miłogoszczą (na północy)oraz południkami Mielęcina na wschodzie i doliną rzeki Płociczna na zachodzie". Lata trzydzieste XX wieku, to czas reorganizacji. Nadleśnictwa stały się urzędami leśnymi, podlegającymi odpowiednim rządowym urzędom leśnym. Również w Człopie powstał Urząd Leśny, podlegający do 1938 roku Rządowemu Urzędowi Leśnemu w Pile. Po tym roku w wyniku przyłączenia prowincji Krajna wraz z okręgiem rządowym w Pile do Pomorza, został on przyporządkowany Krajowemu Urzędowi Leśnemu w Szczecinie.      


Po drugiej wojnie światowej powraca na te tereny polska administracja. W 1945 r. tworzone są nadleśnictwa: w sierpniu powstaje Nadleśnictwo Człopa, a w październiku Nadleśnictwo Drzonowo. W 1945 r. tworzone są nadleśnictwa: w sierpniu powstaje Nadleśnictwo Człopa, a w październiku Nadleśnictwo Drzonowo. Pierwszą powojenną inwentaryzację wykonano wg stanu na 1.10.1946 r. Wykazała ona dla obu nadleśnictw po około 6 000 ha powierzchni. Pierwszy po wojnie prowizoryczny plan urządzania lasu, na którego podstawie prowadzono gospodarkę planową, wykonano dla Nadleśnictwa Człopa w 1952 r., a dla Drzonowa w 1953 r. Na koniec tzw. prowizorycznego planu urządzania lasu (1961 r.) powierzchnia Nadleśnictwa Człopa i Drzonowo wynosiła odpowiednio 7 700 ha i 9 800 ha.
Rok 1972, to ostatni rok funkcjonowania jedno obrębowych nadleśnictw. W 1973 r. połączono w jedną całość cztery Nadleśnictwa: Człopa, Drzonowo, Trzcinno i Tuczno, które w formie obrębów leśnych utworzyły Nadleśnictwo Człopa.W 1973 r. połączono w jedną całość cztery Nadleśnictwa: Człopa, Drzonowo, Trzcinno i Tuczno, które w formie obrębów leśnych utworzyły Nadleśnictwo Człopa. Powstałe Nadleśnictwo było wówczas największym około 40 000 ha nadleśnictwem OZLP w Szczecinku.
W 1978 r. po reorganizacji w strukturach Lasów Państwowych powstała nowa jednostka organizacyjna OZLP w Pile do której przyporządkowano Nadleśnictwo Człopa. W latach 1978-1996 zachodziły w stanie posiadania Nadleśnictwa istotne zmiany. Sukcesywnie powierzchnia zmniejszała się w wyniku jej przekazywania do powstających Nadleśnictw: Tuczno i Biała. Między innymi z 1 792 ha najciekawszych człopskich ostępów leśnych utworzono w 1990 r. Drawieński Park Narodowy, do którego w 1996 r. przekazano kolejne 384 ha.
Nadleśnictwo Człopa gospodaruje na powierzchni około 19 200 ha. Najbliżsi sąsiedzi, to Nadleśnictwa: Tuczno, Trzcianka, Krzyż oraz Drawieński Park Narodowy.