Adaptacja na terenach nizinnych - Mała retencja

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nasze nadleśnictwo zrealizowało inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającą na modernizacji dróg – dojazdów pożarowych nr 4 oraz nr 12. Operacja zrealizowana została w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.