Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo zrealizowało inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającą na modernizacji dróg – dojazdów pożarowych nr 4 oraz nr 12. Operacja zrealizowana została w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.

Celem operacji jest: „Wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru leśnego leśnictw: Borowik, Brzeźniak oraz Zamkowy Las w Nadleśnictwie Człopa – przebudowa istniejących dojazdów pożarowych o nawierzchni gruntowej, połączona z ich modernizacją. Nadrzędnym celem operacji jest doprowadzenie stanu technicznego dróg planowanych do modernizacji do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów". Nadrzędnym celem operacji jest doprowadzenie stanu technicznego dróg planowanych do modernizacji do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów".
Dokonano przebudowy leśnej drogi pożarowej  nr 4 wraz ze zjazdami do punktów czerpania wody w leśnictwie Zamkowy Las i ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 177 na drogę leśną nr 4 o łącznej długości 5,212 km oraz przebudowy drogi pożarowej nr 12 w leśnictwach Brzeźniak i Borowik o długości  6,636 km.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 3 543,6 tys. zł.