Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Lasy Nadleśnictwa Człopa to w 95% drzewostany sosnowe, wiąże się to z licznymi problemami związanymi z aktywnością szkodników pierwotnych: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki i inne. Na terenie nadleśnictwa miało miejsce kilka gradacji. W latach międzywojennych masowo wystąpiła strzygonia choinówka i brudnica mniszka, w latach 1978 – 1983 gradacja brudnicy mniszki, w 1986 roku zwalczano borecznika rudego, w latach 1987 – 89 strzygonię choinówkę. W roku 2003 liczebność brudnicy mniszki ponownie wzrosła do ilości, która wymagała zabiegów chemicznych. W roku 2013 rozwijająca się gradacja barczatki sosnówki wymagała podjęcia zabiegów ratowniczych na pow. 4671 ha. W roku 2014 oprócz barczatki sosnówki (pow. zabiegu 487 ha) ograniczano również liczebność piędzika przedzimka oraz gat. towarzyszących w cennych drzewostanach dębowych na pow. 18ha. Ocenę zagrożenia drzewostanów przeprowadza się corocznie poprzez: monitorowanie lotu motyla, jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny oraz lepowanie i ścinkę drzew na płachty.

Oprócz szkodników pierwotnych drzewostany nękane są przez szkodniki wtórne takie jak: cetyńce, smoliki, przypłaszczek granatek i kornika drukarza.

Ciekawostką jest pojawienie się na terenie Nadleśnictwa Człopa kornika ostrozębnego. Ten szkodnik wtórny spotykany był jedynie w cieplejszych (południowych) rejonach naszego kraju. W roku 2016 w leśnictwie Przelewice po rozpoznaniu zagrożenia, podjęto decyzje o usunięciu drzew zasiedlonych w ilości ok 200m3. Aby  podjęte działania były w pełni skuteczne, pozyskany surowiec koronowano a korę utylizowano. Z uwagi na fakt, że kornik ostrozębny żeruje w górnej części strzały, opanowuje koronę drzew, pozostające po pozyskaniu gałęzie spalono, nie dopuszczając do rozwoju populacji tego groźnego szkodnika.

Duże zagrożenie stanowią patogeny grzybowe, zwłaszcza huba korzeni i opieńka miodowa, zagrożenie z ich strony jest dość duże ze względu na to iż drzewostany na gruntach porolnych w Nadleśnictwie Człopa zajmują około 34% powierzchni. Działania profilaktyczne  to przede wszystkim stosowanie preparatu biologicznego zawierającego grzybnię (Phlebiopsis gigantea).

Poważny problem stanowią szkody od zwierzyny leśnej, która na terenie nadleśnictwa występuje dość licznie. Głównym sposobem ochrony przed zwierzyną jest grodzenie upraw (około 60 ha rocznie) oraz chemiczne zabezpieczanie pędów i strzał przeciwko zgryzaniu i spałowaniu (około 20 ha rocznie).

Lasy Nadleśnictwa Człopa zaliczane są do II kategorii zagrożenia pożarowego. W związku z tym lasy nadleśnictwa obserwowane są przez Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny wyposażony w TV przemysłową, łączność telefoniczną i radiową, znajdujący się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.  Do dyspozycji jest również samochód patrolowo-gaśniczy mogący ugasić niewielkie pożary w pierwszej fazie ich  rozwoju. W zależności od stopnia zagrożenia pożarowego (określanego dwa razy dziennie) prowadzone są dyżury przez pełnomocników nadleśniczego.
W ramach ochrony przeciwpożarowej prowadzone są również działania gospodarcze związane z udostępnianiem dróg pożarowych, punktów czerpania wody oraz utrzymaniem pasów przeciwpożarowych.