Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Człopa
Nadleśnictwo Człopa
67 259 10 63
67 259 10 46

ul. Mickiewicza 9

78-630 Człopa

ePUAP - /pgl_lp_0801/domyslna


Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Człopa jest Magdalena Lewandowska
e-mail: iodczlopa@pila.lasy.gov.pl
tel.: 67 259 10 63 kom. 668 585 823


 

TELEFONY ALARMOWE
NADLEŚNICTWO CZŁOPA do godz.15.00 - tel. 67 259 10 63

ZINTEGROWANY PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY - tel. 668 852 355

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - tel. 604 257 306

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA WAŁCZ - tel. 67 258 94 71

 

Rachunki bankowe:

SBL Zakrzewo O/Człopa
Nr konta: 85 8944 0003 3900 3795 2000 0010
SWIFT GBWCPLPP

PKO BP SA O/Wałcz
Nr konta: 09 1020 2847 0000 1102 0039 9493
SWIFT BPKOPLPW

NIP: 765-000-85-24
REGON:570064582

Nadleśniczy
Maciej Młynarczyk
67 259 10 63
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Lipert
67 259 18 48
Główny Księgowy
Kamila Ławniczek
67 259 18 51
Inżynier Nadzoru
Ireneusz Tereszczak
67 259 11 61

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Lewandowska
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 67 259 18 52 kom. 668 585 823

Specjalista ds. pracowniczych

Magdalena Lewandowska
Specjalista ds. pracowniczych, prowadzi sprawy BHP
Tel.: 67 259 18 52 kom. 668 585 823

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Koperek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 259 13 95 kom. 602 752 581
Daniel Cieślak
Strażnik leśny - Rzecznik prasowy Nadleśnictwa
Tel.: 67 259 13 95 kom. 660 454 825

Stanowisko ds. informatycznych

Daniel Wardak
Referent ds. informatyki
Tel.: 67 259 13 93 kom. 735 997 052

Dział Gospodarki Leśnej

Magdalena Kaczmarek
Starszy specjalista SL - Hodowla lasu, nasiennictwo, szkółkarstwo
Tel.: 67 259 14 56
Piotr Sawczyszyn w zastępstwie za Grażyna Nagiewicz
Podleśniczy - p.o. Spec. SL - Sprzedaż drewna
Tel.: 67 259 13 92 kom. 660 489 062
Mariusz Graś
Specjalista SL - Ochrona lasu, ochrona p.poż, turystyka, łowiectwo
Tel.: 67 259 14 56 kom. 604 257 306
Łukasz Koziołek
Instruktor Techniczny - Stan posiadania, leśna mapa numeryczna, ochrona przyrody
Tel.: 67 259 14 56 kom. 660 489 067
Daria Rudzka
Specjalista SL - Użytkowanie lasu, lasy niepaństwowe
Tel.: 67 259 13 92

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Ogrodnik
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 67 259 18 50 kom. 602 759 037
Marta Remiszewska
Starszy referent - Zamówienia publiczne, dzierżawa gruntów i innych nieruchomości, dopłaty do gruntów rolnych, podatek od nieruchomości, podatek rolny
Tel.: 67 259 13 88 kom. 660 454 820
Jolanta Otto
Specjalista ds. administracyjnych - Gospodarka mieszkaniowa, transport, ubezpieczenie majątku, magazyn
Tel.: 67 259 13 88
Paulina Sawczyszyn
Specjalista ds. administracyjnych - Gospodarka mieszkaniowa, transport, ubezpieczenie majątku, magazyn
Tel.: 67 259 13 88
Anna Rakowska
Starszy referent - Gospodarka wodna, pozyskiwanie środków zewnętrznych, gospodarka środkami trwałymi, przygotowanie inwestycji i remontów
Tel.: 67 259 13 89
Sandra Giza-Jagła
Starszy referent - Sekretarka
Tel.: 67 259 10 63
Sylwester Jajus
Robotnik pomocniczy
Tel.: 67 259 10 43
Marcin Olczak
Robotnik pomocniczy
Tel.: 67 259 10 43

Dział Finansowo-Księgowy

Aneta Szlędak
Księgowy - Sprzedaż drewna
Tel.: 67 259 13 93 kom. 660 454 826
Agata Sztark
Starszy Księgowy - Płace, ZUS, PIT, ZUL
Tel.: 67 259 18 52
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
Specjalista ds. finansowych - Należności i zobowiązania, ewidencja zakupu
Tel.: 67 259 13 90
Dorota Koperek
Specjalista ds. finansowych - Kasa, bank, gospodarka towarowa
Tel.: 67 259 13 91
Alina Kuszczak
Księgowy - VAT, ewidencja WB i RK
Tel.: 67 259 13 90