Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Człopa
Nadleśnictwo Człopa
67 259 10 63
67 259 10 46

ul. Mickiewicza 9

78-630 Człopa

ePUAP - /pgl_lp_0801/domyslna


Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Człopa jest Magdalena Lewandowska
e-mail: iodczlopa@pila.lasy.gov.pl
tel.: 67 259 10 63 kom. 668 585 823


 

TELEFONY ALARMOWE
NADLEŚNICTWO CZŁOPA do godz.15.00 - tel. 67 259 10 63

ZINTEGROWANY PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY - tel. 668 852 355

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - tel. 604 257 306

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA WAŁCZ - tel. 67 258 94 71

 

Rachunki bankowe:

SBL Zakrzewo O/Człopa
Nr konta: 85 8944 0003 3900 3795 2000 0010
SWIFT GBWCPLPP

PKO BP SA O/Wałcz
Nr konta: 09 1020 2847 0000 1102 0039 9493
SWIFT BPKOPLPW

NIP: 765-000-85-24
REGON:570064582

Nadleśniczy
Maciej Młynarczyk
67 259 10 63
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Lipert
67 259 18 48
Główny Księgowy
Kamila Ławniczek
67 259 18 51
Inżynier Nadzoru
Ireneusz Tereszczak - Promocja oraz Reprezentacja
67 259 11 61

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Lewandowska
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 67 259 18 52 kom. 668 585 823

Specjalista ds. pracowniczych

Magdalena Lewandowska
Specjalista ds. pracowniczych, prowadzi sprawy BHP
Tel.: 67 259 18 52 kom. 668 585 823

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Koperek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 259 13 95 kom. 602 752 581
Daniel Cieślak
Strażnik leśny - Rzecznik prasowy Nadleśnictwa
Tel.: 67 259 13 95 kom. 660 454 825

Stanowisko ds. informatycznych

Daniel Wardak
Referent ds. informatyki
Tel.: 67 259 13 93 kom. 735 997 052

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Brusiło
Starszy specjalista SL - Hodowla lasu, nasiennictwo, szkółkarstwo, ochrona przyrody
Tel.: 67 259 14 56
Piotr Sawczyszyn w zastępstwie za Grażyna Nagiewicz
Podleśniczy - p.o. Spec. SL - Sprzedaż drewna
Tel.: 67 259 13 92 kom. 660 489 062
Mariusz Graś
Specjalista SL - Ochrona lasu, ochrona p.poż, turystyka, łowiectwo
Tel.: 67 259 14 56 kom. 604 257 306
Łukasz Koziołek
Specjalista SL - Stan posiadania, leśna mapa numeryczna
Tel.: 67 259 14 56 kom. 660 489 067
Daria Rudzka
Specjalista SL - Użytkowanie lasu, lasy niepaństwowe
Tel.: 67 259 13 92
Andrzej Sawczyszyn w zastępstwie za Daria Rudzka
Podleśniczy - Użytkowanie lasu, lasy niepaństwowe
Tel.: 67 259 13 92

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Ogrodnik
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 67 259 18 50 kom. 602 759 037
Marta Remiszewska
Starszy referent - Zamówienia publiczne, dopłaty do gruntów rolnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku.
Tel.: 67 259 13 88 kom. 660 454 820
Paulina Sawczyszyn
Specjalista SL - Rzecznik, Gospodarka mieszkaniowa, dzierżawa gruntów i innych nieruchomości, transport, podatek rolny, magazyn
Tel.: 67 259 13 88
Anna Rakowska
Starszy referent - Gospodarka wodna, pozyskiwanie środków zewnętrznych, gospodarka środkami trwałymi, przygotowanie inwestycji i remontów
Tel.: 67 259 13 89
Sandra Giza-Jagła
Starszy referent - Sekretarka
Tel.: 67 259 10 63
Sylwester Jajus
Robotnik pomocniczy
Tel.: 67 259 10 43
Marcin Olczak
Robotnik pomocniczy
Tel.: 67 259 10 43

Dział Finansowo-Księgowy

Aneta Szlędak
Księgowy - Sprzedaż drewna
Tel.: 67 259 13 93 kom. 660 454 826
Agata Sztark
Starszy Księgowy - Płace, ZUS, PIT, ZUL
Tel.: 67 259 18 52
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
Specjalista ds. finansowych - Należności i zobowiązania, ewidencja zakupu
Tel.: 67 259 13 90
Dorota Koperek
Specjalista ds. finansowych - Kasa, bank, gospodarka towarowa
Tel.: 67 259 13 91
Alina Kuszczak
Księgowy - VAT, ewidencja WB i RK
Tel.: 67 259 13 90