Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Człopa położone jest w środkowej części Puszczy Drawskiej, a według podziału Polski na krainy przyrodniczo-leśne nasze lasy znajdują się na obszarze III Krainy: Wielkopolsko-Pomorskiej.

Teren nadleśnictwa ma urozmaiconą rzeźbę terenu. Różnica wzniesień wynosi 78 metrów. Obok przecinających równinny teren pagórków i jarów występują polodowcowe jeziora oraz doliny rzeczne.

Na terenie Nadleśnictwa Człopa ukształtował się krajobraz rolniczo-leśny. W lasach gatunkiem panującym jest sosna. Udział gatunków liściastych jest niewielki. Lasy liściaste można spotkać w dolinach rzek, wokół jezior oraz w południowo-wschodniej części obszaru, na którym gospodarujemy.

Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 54 lata. Drzewostany ponad 100-letnie zajmują około 2 tys. ha.