Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnowienia) oraz tworzenie nowych (zalesienia), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

   Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

   Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych tak, aby możliwe było odnowienie lasu w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

   W Nadleśnictwie Człopa przeważają siedliska borowe: BMŚW – 45%, BŚW – 34%, LMŚW – 17%, LŚW – 3% i OLJ – 1%. W składzie gatunkowym większości drzewostanów dominuje sosna zwyczajna 93,1% powierzchni leśnej, ponadto występują: brzoza 1,9%, buk 1,5%, dęby 1,1%, olsza czarna 0,8%, modrzew 1,3%, świerk 0,2% oraz pozostałe gatunki 0,1%.

W składzie gatunkowym większości drzewostanów dominuje sosna zwyczajna 93,1% powierzchni leśnej.

   W ramach hodowli lasu średnioroczny rozmiar poszczególnych zadań gospodarczych kształtuje się następująco:

 • odnowienia 164 ha (w tym podsadzenia produkcyjne 23 ha)
 • zalesienia 2 ha
 • poprawki i uzupełnienia 21 ha
 • pielęgnowanie upraw 56 ha
 • czyszczenia wczesne 54 ha
 • czyszczenia późne 192 ha
 • melioracje agrotechniczne 184 ha

   W nadleśnictwie materiał sadzeniowy potrzebny do odnowień i zalesień jest produkowany na szkółce znajdującej się w leśnictwie Dzicza, obręb Człopa. Szkółka zajmuje powierzchnię manipulacyjną 7,68 ha, w tym produkcyjną 4,16 ha, składa się z 6 kwater i dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym. Rocznie na szkółce produkowane jest około 1 500 tys.szt. sadzonek głównie gatunków lasotwórczych takich jak: sosna, świerk, modrzew, brzoza, buk i dąb.

Szkółka zajmuje powierzchnię manipulacyjną 7,68 ha, w tym produkcyjną 4,16 ha, składa się z 6 kwater.

   Materiał nasienny potrzebny do produkcji sadzonek pozyskiwany jest w drzewostanach nasiennych.
W Nadleśnictwie Człopa wyróżniono:

 • trzy wyłączone drzewostany nasienne sosnowe o powierzchni 15,08 ha
 • jeden wyłączony drzewostan nasienny modrzewiowy o powierzchni 2,00 ha
 • kilkadziesiąt gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych o powierzchni 162,74 ha
 • jeden gospodarczy drzewostan brzozowy o powierzchni 4,17 ha
 • jeden gospodarczy drzewostan dębowy o powierzchni 9,93 ha
 • dwa zachowawcze drzewostany sosnowe o powierzchni 6,49 ha
 • trzy źródła nasion dla lipy, czereśni ptasiej i klonu jawora

   Ponadto wyznaczono 9 drzew doborowych: 7 sosny, 1 modrzew i 1 daglezja. Założono uprawy pochodne na powierzchni 146,99 ha oraz uprawę zachowawczą na powierzchni 1,11 ha.