Lista aktualności Lista aktualności

"Leśne osocze, leśna krew"

„Krew to wspomnienie, które przetacza serce. Wspomnienie bezcennego daru. Daru życia przekazanego za cenę dobra i  lepszego jutra”

           W odpowiedzi na apele centrów krwiodawstwa, Lasy Państwowe zorganizowały ogólnopolską akcję oddawania  krwi i  jej składników. Krew  od zawsze była  i  jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarnościi miłości.

           NadleśnictwoCzłopa, jako organizator mobilnej zbiórki krwi informuje, że    akcja „Leśne osocze, leśna krew”  odbędzie się w dniach 14 lipca 2021 r. na parkingu przy biurze Nadleśnictwa Człopa, ul. Mickiewicza 9 ,  64-930 Człopa.                 

           Do akcji zostanie wykorzystany krwiobus (autobus ze specjalistycznym wyposażeniem, który pozwalaprzeprowadzaćmobilnąakcje krwiodawstwa).

           Do udziału  w akcji  zapraszamy  wszystkich pracowników LP, byłych  pracowników oraz  ich bliskich,  jak również kontrahentów i instytucje współpracujące  z   LP oraz inne  osoby,  które chcą pomagać w ratowaniu życia.

           Nadmieniam, że akcja zostanie przeprowadzona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami – jeśli takie będą.

           Aby dołączyć do akcji w pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami: kto może oddać krew oraz jakie są przeciwskazania dla potencjalnych dawców.

           Wstępna kwalifikacja opisana została w  załączniku nr 1. Załączona lista stanowi poglądową informację i  nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których oddawanie krwi nie jest możliwe. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych, wywiadu lekarskiego  oraz badania fizykalnego. Na miejscu w bezpiecznych warunkach przed wejściem do ambulansu m. in. mierzona będzie temperatura ciała, przeprowadzany wywiad i wypełniana dodatkowa ankieta.         

           Pamiętajmy, że krwi nie da się wyprodukować. Można ją pozyskać tylko dzięki ludziom dobrej woli. Pomóżmy tym, którzy tego potrzebują. Zapraszamy do udziału w akcji!

Ponadto informuję, że akcja pobrania krwi w dniu 24 lipca 2021 r. została odwołana.

Materiały do pobrania