Lista aktualności Lista aktualności

Z kart historii...

W miniony piątek 26 lipca br., Nadleśnictwo Człopa odwiedził Pan Horst Schubert – syn ostatniego przedwojennego Nadleśniczego, zarządzającego ówczesnym Nadleśnictwem. Pan Schubert przybył w nasze tereny wraz z najbliższą rodziną oraz cennymi informacjami na temat historii siedziby i terenu Nadleśnictwa Człopa.

Przekazał na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa –Wiesława Kaczmarka, dość obszerne opracowanie o swoim ojcu, które z pewnością będzie cennym źródłem informacji o dziejach terenu Nadleśnictwa Człopa.
   Lasy na terenie Nadleśnictwa w przeszłości były w różnych rękach. Zawsze jednak zarządzającym przyświecał jeden cel – szacunek do przyrody i trwałość drzewostanów. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej, lasy zajmują coraz większą powierzchnię, a co za tym idzie, ciągle wzrasta lesistość kraju. O tym, jak polscy leśnicy obecnie dbają o las i jak wygląda aktualnie gospodarka leśna, dowiedział się Pan Schubert od Nadleśniczego – Wiesława Kaczmarka, poprzez przygotowaną prezentację multimedialną oraz obszerną dawkę wiedzy przekazaną podczas oprowadzania gości po Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Człopa. Lasy Państwowe jako dobrze funkcjonujący „mechanizm" są w stanie w coraz większym stopniu zadowolić każdego obywatela, niezależnie od branży. Coś dla siebie znajdzie tu spragniony wrażeń turysta, ale i właściciel tartaku, któremu zależy na dobrym jakościowo surowcu.
   Ponieważ rodzina Pana Schuberta zamieszkiwała obecną siedzibę Nadleśnictwa Człopa, i są nierozerwalną częścią historii tego miejsca, Nadleśniczy, przygotował dla swoich gości niecodzienną niespodziankę. Posadzenie dębu szypułkowego przez gości oraz nazwanie go „SCHUBERT" (ku pamięci przedwojennego Nadleśniczego), okazało się dużym wzruszeniem dla całej rodziny.