Lista aktualności Lista aktualności

Po pierwsze - bezpiecznie

W dniach 27.02-8.03.2013r. na terenie Nadleśnictwa Człopa (leśnictwo Borowik) odbyły się praktyczne zajęcia dla uczestników kursu: „Pilarz-drwal, operator pilarek spalinowych”.

Głównym zadaniem Lasów Państwowych oraz prowadzonej w nich racjonalnej gospodarki leśnej jest pozyskiwanie surowca drzewnego. 
          Kurs taki jak ten, zorganizowany przez firmę zewnętrzną, był świetną okazją do zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas wycinki drzew w lesie. Kursanci – w przeważającej liczbie pracownicy zakładów usług leśnych z terenu Nadleśnictwa Człopa, nauczyli się m.in. techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych, techniki przerzynki kłód i dłużyc oraz okrzesywania drzew ściętych. Wszystko po to, aby zapewnić podczas wycinki drzew, warunki bezpieczeństwa, osiągalne tylko przez rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim przepisów BHP.