Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy na szkoleniu

Leśnictwo to dział gospodarki zajmujący się szeroko pojętą gospodarką leśną. Jak w każdej dziedzinie priorytetem jest doskonalenie umiejętności by osiągnąć założony cel. Szlifowanie umiejętności oraz zdobywanie nowych doświadczeń – to cel narady pracowników Nadleśnictwa Człopa jaka odbyła się w środę 6 czerwca 2012r.

 Narada przebiegała w dwóch częściach i dotyczyła nowych zasad hodowli lasu, przebudowy drzewostanów oraz rębni złożonych. Część teoretyczna odbyła się w siedzibie nadleśnictwa, część praktyczna w terenie.

   W naradzie uczestniczyli pracownicy terenowi oraz biurowi nadleśnictwa, a także przedstawiciele zakładów usług leśnych świadczący usługi na terenie Nadleśnictwa Człopa.
Za wzorcowy przykład przebudowy drzewostanów z wykorzystaniem różnych form rębni złożonych posłużyły powierzchnie w leśnictwach: Grodzisko i Zamkowy Las.