Lista aktualności Lista aktualności

Wystawa trofeów łowieckich

11 marca 2011 r. w Domu Kultury w Człopie odbyła się wycena poroża IV Rejonu Hodowlanego Jelenia Szlachetnego. Ocenie podlegały trofea jelenia, muflona oraz daniela pozyskane w sezonie 2010/2011.

IV Rejon Hodowlany tworzą Nadleśnictwa: Tuczno, Krzyż, Trzcianka oraz Człopa; o łącznym obszarze 148,2 tyś. ha. Rejon obejmuje 26 obwodów łowieckich pod zarządem 18 kół łowieckich. Komisja oceniająca dokonywała oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny trofeów medalowych. 
         Wśród myśliwych krajowych przyznano jeden medal srebrny z punktacją 194,90 za trofeum Sławomira Wiewiórskiego oraz 7 medali brązowych. Wśród myśliwych dewizowych pozyskano 6 byków medalowych. Najwyższą notę otrzymało trofeum Lucasa Cloude'a z Francji pozyskane w Kole Łowieckim Ponowa wycenione na 199,50 pkt.
         Dzień później w sobotę 12 marca, Wiesław Kaczmarek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa, na zaplanowanym na ten dzień spotkaniu, zaprezentował problematykę związaną z gospodarowaniem jeleniem szlachetnym w IV Rejonie Hodowlanym. Odbył się również pokaz wabienia jeleni, a w dalszej części spotkania podziękowania za współpracę otrzymała: Szkoła Podstawowa z Człopy, Szkoła Podstawowa z Tuczna oraz Gimnazjum Publiczne z Człopy. Po spotkaniu trofea były do obejrzenia dla wszystkich zainteresowanych w dniach 12-13 marca 2011 r., na wystawie przygotowanej przez Nadleśnictwo Człopa, Przelewickie Bractwo Świętego Huberta oraz Polski Związek Łowiecki.
          Zainteresowanie wystawą przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Łowiectwo to tradycja sięgająca setki lat wstecz. Dotąd wycena trofeów łowieckich była znana głównie członkom kół łowieckich i sympatykom łowiectwa. Zorganizowanie wystawy w formie imprezy otwartej dla mieszkańców okazało się dużym sukcesem.
Wszystkich czujących niedosyt zapraszamy za rok.

Darz Bór!