Lista aktualności Lista aktualności

Sadzenie lasu...

Wczesną wiosną, tuż po rozmarznięciu ziemi, na terenie naszego nadleśnictwa oraz w nadleśnictwach całej Polski, rozpoczęło się sadzenie lasu.

   Nasz udział to blisko 1,9 mln nowych drzew, z czego dla przykładu 876 tyś. - to sadzonki sosny, 429 tyś. – sadzonki buka oraz ok. 190 tyś. – sadzonki dębu.
   Sadzenie lasu to ciężka praca, którą wykonuje się głównie ręcznie. Zależnie od gatunku, wieku sadzonek, warunków siedliska, sposobu przygotowania gleby – stosuje się różne techniki sadzenia, np. sadzenie „w szparę" czyli pod kostur – najmniejsze sadzonki, jak również sadzenie „w jamkę i dołki" – największe i najstarsze sadzonki.
   Leśnicy prócz typowych gatunków lasotwórczych, sadzą również takie gatunki jak: kruszyna pospolita, jabłoń, grusza czy jarząb pospolity; które tworzą tzw. ogniska biocenotyczne. Nadrzędnym celem istnienia ognisk biocenotycznych jest ich ochronna rola i korzystny wpływ na nowo zakładany drzewostan. Ogniska to również baza pokarmowa i odpowiednie warunki dla bytowania wielu pożytecznych organizmów m.in. płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków.
    Rolą leśnika – jako gospodarza lasu – jest teraz dbanie i opieka nad tym młodziutkim dopiero co „raczkującym" drzewostanem. I minie sporo czasu, nim jego praca zostanie nagrodzona i będziemy mogli cieszyć się pięknem dojrzałego drzewostanu.