Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Rok Lasów - 2011

W rezolucji 61/193 z dnia 20 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło, że rok 2011 będzie Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Główne przesłanie brzmi „Lasy dla ludzi" („Forests for people").

Lasy zapewniają schronienie dla ludzi i siedlisk dla różnorodności biologicznej, są źródłem pożywienia, lekarstwa i czystej wody, a także odgrywają istotną rolę w utrzymaniu stabilnego globalnego klimatu i środowiska.
Nadleśnictwo Człopa planuje szereg inicjatyw związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów. Umożliwi to pokazanie dobrej kondycji naszych lasów i ich znaczenia dla lokalnej społeczności.
Szczegółowe informacje będą pojawiały się na stronie nadleśnictwa.