Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "Świadomi zagrożenia"

Ruszyła społeczna kampania informacyjno-edukacyjna „świadomi zagrożenia” zainicjowana przez leśników, która ma za zadanie ograniczyć skalę problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby pożarów lasów nawet o jedną trzecią.

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie roli polskich lasów dla ogółu społeczeństwa oraz bezwzględnej konieczności ich ochrony przed zagrożeniem jakim są pożary.

            Pożar lasu niesie za sobą ogromne straty ekologiczne, finansowe, a także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu jak również korzystających z niego podczas aktywnego wypoczynku. Co roku w Polsce lasy płoną tysiące razy.
Okres wakacji to czas szczególny. Zbiór jagód, wypoczynek i rekreacja to tylko niektóre formy spędzania wolnego czasu w lesie. Aby wszystkim żyło się bezpiecznie przypomnijmy:
      1. Nie używaj ognia w lesie !!!
      2. Jeśli zauważysz ogień, zachowaj spokój i alarmuj odpowiednie służby dzwoniąc na następujące numery telefonów 112 lub 998.
      3. Ogniska rozpalaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych
      4. Samochodem nie wjeżdżaj do lasu, zastąp go rowerem!!!
      5. Wszystkie śmieci zabierz ze sobą, miejscem wszystkich odpadków jest wysypisko śmieci, a nie las!!!
      6. Nie hałasuj, nie niszcz roślin, grzybów ani miejsc w których przebywają zwierzęta – mrowiska, nory, gniazda.

Jeśli według Ciebie istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla lasu poinformuj straż leśną – specjalną służbę powołaną w każdym nadleśnictwie, w celu ochrony lasu przed zniszczeniem.

www.swiadomizagrozenia.pl