Lista aktualności Lista aktualności

Upały zbierają swoje żniwo

W piątek 9 lipca doszło jednocześnie do dwóch pożarów na terenie leśnictwa Jagolice. Spaliło się w sumie 0,40 ha lasu.

W akcji gaśniczej brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, samolot gaśniczy oraz samochód patrolowo-gaśniczy. Sytuacja była groźna, ale niezwłoczne przystąpienie do akcji gaśniczej przyczyniło się do szybkiego opanowania i ugaszenia pożaru.
           W lasach nadleśnictwa od dłuższego czasu, z uwagi na panujące warunki pogodowe, utrzymuje się trzeci - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Apelujemy do wszystkich odwiedzających lasy o rozwagę i ostrożność. Nawet najmniejszy niedopałek papierosa rzucony na wysuszoną ściółkę leśną, może błyskawicznie zamienić się w niekontrolowany pożar. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt. 3 ustawy o lasach: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."