Lista aktualności Lista aktualności

WZMAGAMY OCHRONĘ ŻYCIA I ZDROWIA POPRZEZ ZAKUP DEFIBRYLATORA

W celu zwiększenia  ochrony zdrowia pracowników oraz osób przebywających na terenie  Nadleśnictwa Człopa – Nadleśnictwo Człopa w styczniu 2021 r. zakupiło  SAMARITAN PAD 500 P – urządzenie służące do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia ( defibrylator ).

     SAMARITAN PAD 500 P  to w pełni zautomatyzowane i proste w obsłudze urządzenie pozwalające na ochronę zarówno naszych pracowników jaki i przypadkowych osób. Urządzenie analizuje rytm serca i podaje impuls defibrylacyjny, pozwalając przywrócić prawidłowy rytm serca u osoby poszkodowanej. Za pomocą trzech prostych symboli i poleceń  głosowych SAMARITAN PAD 500 P przeprowadza nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego.

    Użycie defibrylatora SAMARITAN PAD 500 P jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pierwszej pomocy, postępującej zgodnie z poleceniami głosowymi wydawanymi przez urządzenie. Nadaje się do użycia dla każdego użytkownika – zarówno dla osób przeszkolonych jak i tych, którzy używają go po raz pierwszy. Dzięki zaawansowanej analizie rytmu serca – podejmuje decyzję o procesie postępowania ratowniczego i kieruje użytkownikiem przez cały proces zapewniając osobie poszkodowanej maksimum bezpieczeństwa. W oparciu o natychmiastowy pomiar i technologię zapewnia szybką i skuteczną pomoc oraz bezpieczny proces ratowania życia.

     Defibrylator SAMARITAN PAD 500 P  jest udostępniony w siedzibie Nadleśnictwa Człopa w widocznym miejscu i dostępny jest dla każdego kto potrzebuje pomocy.