Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przeznaczeniu na sprzedaż poprzetargową zbędnych środków trwałych i wyposażenia

Wymienione w poniżej zamieszczonynm załączniku środki trwałe oraz wyposażenie przeznaczone do sprzedaży poprzetargowej można nabyć do dnia 31.08.2021 roku, po uprzednim złożeniu w sekratariacie Nadleśnictwa Człopa pisemnego wniosku.

 

Ogłoszenie o sprzedaży.