Lista aktualności Lista aktualności

Lasów przybywa

Lasy w Polsce zajmują 29,4% terytorium kraju i liczba ta systematycznie wzrasta. Na statystycznego Polaka przypada 0,24 ha lasu.

   W 1995 r. opracowano i przyjęto do realizacji Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Zakłada on do roku 2020 zwiększenie lesistości do 30%, a w 2050 do 33%.
   W tym roku leśnikom w sadzeniu lasu mogli uczniowie z Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej z Człopy w ramach akcji „100 mln drzew do 2017 roku" zainicjowanej przez  organizację ENO Programme Association z Finlandii, która prowadzi wirtualną szkołę oraz obsługuje sieć działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju, zrzeszającą 157 krajów.
   Młodzież i dzieci sadziły las na terenie leśnictwa Grodzisko w dniach 4 kwietnia (Gimnazjum Publiczne) oraz 6-8 kwietnia (Szkoła Podstawowa klasy IV-VI) w oddziale 172 h. Odnowiono (czyli ponownie posadzono sadzonki w miejsce wyciętego drzewostanu) 0,32 ha powierzchni, wysadzając blisko 3 200 szt. sadzonek sosny.
  

W tym roku człopscy leśnicy wysadzą ok. 1 mln sadzonek (przede wszystkim sosny, ale także brzozy, buka, dęba, graba czy lipy) na powierzchni blisko 150 ha.