Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat zachodniopomorskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii

W związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną w Europie oraz potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w Polsce, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o informowanie właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii o znalezionych padłych dzikich ptakach (głównie ptaki blaszkodziobe, siewkowe i drapieżne) na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. W przypadku uzyskania takiej informacji Inspekcja Weterynaryjna po analizie ryzyka będzie pobierać próbki do badań laboratoryjnych. W związku z tym, że dzikie ptaki mogą być zakażone wirusem grypy ptaków o podtypie H5N1 (teoretycznie chorobotwórczym dla człowieka) proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Powyższe działanie ze względu na zagrożenie związane z wirusem grypy ptaków ma charakter priorytetowy.

Powyższe informacje dotyczące padłego ptactwa można zgłaszać telefonicznie do Nadleśnictwa Człopa pod numerem: 67 259 10 63

Przypominamy, że dzikie ptaki mogą być zakażone wirusem grypy ptaków o podtypie H5N1 (teoretycznie chorobotwórczym dla człowieka) należy zachować szczególną ostrożność.