Lista aktualności Lista aktualności

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. „Renowacja założeń małej retencji – Rynna Grodzisko”

W czasach kryzysu, w dobie pandemii koronawirusa, kiedy wiele różnych spraw schodzi na drugi plan, w cieniu walki z niewidzialnym wrogiem, równolegle Nadleśnictwo toczy „walkę”, warunkującą egzystencje każdego żywego organizmu – walkę o wodę.

                    

Działania w tej walce muszą być kompleksowe, i takie też są, czego przykładem  jest projekt realizowany lokalnie w Nadleśnictwie Człopa, będący częścią globalnej całości projektu 
w skali kraju.
Zmiany klimatu i zjawiska jakie w następstwie tych zmian występują, zmuszają nas do podjęcia kroków tu i teraz. Kiedy pandemia zostanie opanowana, przyjdzie nam – ludzkości zmierzyć się z kolejnym problemem. Przez wiele lat przyroda i jej zasoby zostały bardzo przez człowieka nadszarpnięte, co doprowadziło do konieczności podjęcia konkretnych działań by choć trochę przywrócić równowagę w świecie przyrody.
Na terenie Leśnictwa Grodzisko z początkiem roku rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu pn. „Renowacja założeń małej retencji – Rynna Grodzisko”, wpisującego się w temat walki 
o wodę. Działanie, które uzyskało dofinansowanie w ponad 80%  z unijnych dotacji jest elementem – „drobnym kamyczkiem” w całości odbudowy planu gospodarowania wodą w Polsce. Retencjonowanie wody, w tym też to śródleśne jest ważnym czynnikiem kształtującym mikroklimat na tym terenie.

W ramach poprawy funkcjonowania mokradła planuje się modernizację 6 zdegradowanych obiektów w obrębie jednego rowu melioracyjnego, w tym jedną groblę z budową brodu kamiennego. Charakter inwestycji, jak i materiały do tego użyte są jak najbardziej zbliżone do naturalnych (drewno, kamień) i po zakończeniu wpiszą się w sposób naturalny w otaczający krajobraz. Z dala od antropogenicznych wpływów, a jednocześnie z niewielką pomocą człowieka, jest szansa, że mokradło powróci do dawnego tętniącego życia miejsca, i co najważniejsze  z dużą bioróżnorodnością, bo tylko taki efekt da gwarancje przetrwania gatunków świata fauny i flory, z jednoczesną korzyścią dla nas ludzi. Woda to początek, źródło, i to my leśnicy dajemy szanse poprzez realizację przedmiotowego zadania, na ten początek, jak woda powróci, powróci życie, im bardziej różnorodne ty bardziej trwałe.
Obecnie prowadzone są prace ziemne i konstrukcyjne na czterech obiektach.
Wykonawcą robót jest firma De-Cre Andrzej Depcik, z siedzibą przy ul. Kolejowa 30, 78-630 Człopa, której ostateczny termin wykonania mija z dniem 31.08.2021 r.