Wydarzenia Wydarzenia

UWAGA POLOWANIE !!!

UWAGA POLOWANIE!!!

Nadleśnictwo Człopa informuje, w  trakcie sezonu łowieckiego na terenie nadleśnictwa odbywać się będą polowania zbiorowe na zwierzynę łowną organizowane przez koła łowieckie: Żuraw, Ostęp, Nemrod, Darz Bór Mielęcin oraz Kujawskie Koło łowieckie w Inowrocławiu.


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenach leśnych poniżej przedstawiamy mapę z podziałem na obwody łowieckie oraz informacje przesłane przez koła łowieckie o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Ponadto informujemy, że zgodnie  z § 3. 1. zawartym w  Rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli na drogach udostępnionych dla turystycznego ruchu kołowego ustawione są tablice zgodne z powyższym wzorem zalecamy przejazd trasą alternatywną. Informujemy również, że na terenie polowania przebywać mogą jedynie osoby do tego upoważnione. 

          
Prosimy o zachowanie rozwagi oraz planowanie pobytu na terenach leśnych nie kolidujących z terminem polowań.

 

W załączeniu terminarz polowań.

Materiały do pobrania