Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne plany urządzeniowe czas zacząć...

W piątek 26 października br. w Nadleśnictwie Człopa odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Celem komisji, pod przewodnictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, było omówienie wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz ustalenia i sformułowania założeń do projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Człopa na okres od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2024r. wraz z oddziaływaniem tego planu na środowisko i obszary Natura 2000.

   W komisji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, samorządów, starostwa, zarówno wałeckiego jak i czarnkowsko-trzcianeckiego oraz pracownicy Nadleśnictwa Człopa.
   Dobro lasów i racjonalna gospodarka leśna nie jest obojętna także burmistrzom, zarówno Człopy jak i Tuczna, czego dowodem była ich obecność na posiedzeniu komisji. Szczególnie cieszy nas obecność burmistrza Miasta i Gminy Człopa, której lesistość przekracza 70%, a blisko 99% powierzchni Nadleśnictwa, położone jest właśnie w zasięgu Gminy Człopa.