Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Człopa na lata 2015-2024


Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Człopa w formie pisemnej lub elektronicznej.

Materiały do pobrania