Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w ochronie przeciwpożarowej

W dniu 01.12.2017 roku w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Nadleśnictwami Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, Płytnica i Człopa a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej dotyczące lokalizacji zintegrowanego punktu alarmowo-dyspozycyjnego.

   Zgodnie z Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu nadleśnictwa zobligowane są do prowadzenia obserwacji lasu celem wykrywania pożarów. Utworzenie PAD’U zintegrowanego  w siedzibie PSP w Wałczu ma na celu skrócenie przepływu informacji od momentu wykrycia pożaru do przekazania informacji jednostkom straży pożarnej.

   Otwarcie zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego planowane jest na rok 2019.