Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna inwestycja z Powiatem Wałeckim „Przebudowa części transpuszczańskiej trasy”

Dnia 25 listopada 2019 roku nastąpił odbiór techniczny drogi powiatowej Człopa-Golin, ostatni element trasy transpuszczańskiej, oficjalnie otwarcie drogi odbędzie się 6 grudnia.

   Wspólna inwestycja z Powiatem Wałeckim i Gminą Człopa dotyczyła przebudowy drogi powiatowej Nr 2304Z i 2305Z o długości 4,81 km.

   W opracowanym projekcie inwestycji zaplanowano poszerzenie jezdni do 5 m, pokrycie całości nową nawierzchnią asfaltową oraz wykonanie utwardzonego pobocza.

   Nadleśnictwo Człopa otrzymało na ten cel środki z funduszu leśnego, które pozwoliły pokryć koszty inwestycji w wysokości 95%. Przebudowana droga zapewni bezpieczny i wygodny dojazd mieszkańcom naszej Gminy i okolic, przyczyni się również do lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych oraz wpłynie w istotny sposób na poprawę warunków wykonywania zadań z gospodarki leśnej w tym rejonie.