Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18-20.12.2017 r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Człopa zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Wyznaczenie drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce – lipiec 2006 r.

 

Kategoria HCVF

Kryteria wyznaczania

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej

buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

Grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

 

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 oraz 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce:

Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF