Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA - ZWALCZANIE BRUDNICY MNISZKI

Nadleśnictwo Człopa informuje, że w związku z masowym pojawem brudnicy mniszki mogącym skutkować zachwianiem stabilności drzewostanów, w dniach 05-14.06.2019 zostaną wykonane zabiegi ograniczające liczebność gąsienic żerujących w koronach drzew preparatem biologicznym FORAY 76B.

Zabieg wykonany zostanie przy użyciu sprzętu lotniczego.
Powierzchnia zabiegu 386ha.
Pole zabiegowe znajduje się w Leśnictwie Brzeźniak w oddz. 35, 36, 42-46, cz. 47, 64-68, cz. 69, 74-76, cz. 77 na zachód od wsi Brzeźniak- mapa w załączeniu.

Okres  od  zastosowania  środka  do  dnia,  w  którym  na  obszar,  gdzie  zastosowano  środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):  Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy.
Szczegółowe informacje na temat środka FORAY 76B, zamieszczone są w etykiecie środka ochrony roślin - etykieta w załączeniu.