Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy nowe pokolenie drzewek

Nadeszła wiosna a wraz z nią rozpoczęła się w lasach coroczna akcja odnowieniowo-zalesieniowa. Dobre warunki pogodowe spowodowały, że stosunkowo szybko rozpoczęły się prace w szkółce leśnej Dzicza.

Nadleśnictwo Człopa zaplanowało w 2014 roku odnowienia i zalesienia na 195 ha. Na powierzchni tej posadzonych zostanie około 1,4 mln sztuk młodych drzewek i krzewów.
W roku bieżącym w naszym nadleśnictwie, w leśnictwie Jeleni Róg na powierzchni 4,60 ha założona będzie sosnowa uprawa testująca potomstwa najcenniejszych drzewostanów nasiennych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
Zakładając takie uprawy realizujemy krajowy „Program testowania potomstw wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz plantacyjnych upraw nasiennych", którego celem jest określenie wartości genetycznej i hodowlanej bazy nasiennej.