Lista aktualności Lista aktualności

POWIATOWA NARADA PRZECIWPOŻAROWA

W dniu 8 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Człopa odbyła się narda z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu na szczeblu powiatu.

   W naradzie uczestniczyli przedstawiciele samorządów, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Drawieńskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Głusko  oraz nadleśnictw powiatu wałeckiego.

   Podczas spotkania zostały poruszone najważniejsze tematy ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych takie jak zabezpieczenie wodne, przygotowanie do akcji bezpośredniej, zmiany podziału obszarów leśnych Polski na strefy prognostyczne,  możliwości pozyskiwania funduszy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz koncepcja rozwoju zintegrowanych Punktów Alarmowo Dyspozycyjnych.

   Przedstawiona została również wspólna inwestycja drogowa pomiędzy Gminą Człopa, Nadleśnictwem Głusko, Drawieńskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem Człopa- tzw. „Trasa Transpuszczańska”.