Lista aktualności Lista aktualności

Pamiątkowe kamienie dla byłych leśniczych

25 października w Nadleśnictwie Człopa odbyło się spotkanie dla upamiętnienia dwóch leśniczych. W uroczystości wzięły udział rodziny owych leśników oraz pracownicy nadleśnictwa.

   Spotkanie rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa – Wiesław Kaczmarek, który po powitaniu gości przedstawił ideę tej uroczystości. Otóż to właśnie praca leśnika opiera się na wykorzystaniu dorobku przeszłych pokoleń pamiętając jednocześnie o tym, że przyszłe pokolenia będą korzystały z efektów naszej pracy. Dlatego ważna jest pamięć o tych, którzy wiele lat pracowali i kształtowali las, z którego obecnie korzystamy.
   Po przemowie wszyscy udali się na pobliski cmentarz, gdzie zostały zapalone znicze i złożone kwiaty na grobach leśniczych: Mikołaja Wolniewicza i Jerzego Szczypińskiego. Przy okazji zapłonął także znicz upamiętniający wszystkich nieżyjących pracowników Nadleśnictwa Człopa.
   Mikołaj Wolniewicz był leśniczym w leśnictwie Zwierz. Pracę rozpoczął w roku 1945, był w grupie pierwszych osiedleńców, którzy po wojnie przybyli do Człopy. Przed wojną pracował jako leśniczy w lasach prywatnych w okolicy Czarnkowa. W czasie wojny przeszedł drogę od służby wojskowej, przez niewolę radziecką aż po pracę przymusową w Niemczech. Służbę w lasach zakończył w roku 1975.
   Jerzy Szczypiński był leśniczym w leśnictwie Borowik w latach 1965-1991. Urodził się w powiecie łęckim, po skończeniu gimnazjum leśnego w Limanowej pracował w Nadleśnictwie Ełk i Gołdap a także przy budowie elektrowni Turów.
   Z cmentarza wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Leśnictwa Grodzisko, gdzie w pobliżu osady Zwierz syn i prawnuk Mikołaja Wolniewicza odsłonili pamiątkowy kamień.
   Kolejnym przystankiem było Leśnictwo Borowik, gdzie na rozstaju dróg wkopany został kamień z nazwiskiem Jerzego Szczypińskiego, którego odsłonięcia dokonał wnuk i prawnuk leśniczego.
   Całość uroczystości swym występem uświetnili sygnaliści – Radosław Reks i Krzysztof Turowski -  leśniczowie Nadleśnictwa Człopa.
   Po uwiecznieniu uroczystości na pamiątkowych fotografiach wszyscy udali się do Leśnictwa Dzicza, gdzie przy ciepłym posiłku wspominano przeróżne historie z życia upamiętnionych leśniczych.
Jest tradycją w Nadleśnictwie Człopa stawianie pamiątkowych kamieni z nazwiskiem leśniczego. Kamienie mają kształt słupków oddziałowych i ustawiane są w miejscach szczególnie związanych z osobą leśniczego.