Lista aktualności Lista aktualności

NA RATUNEK!

W dniu 07.07.2021r. około godziny 12 nasze służby terenowe otrzymały zgłoszenie od osoby prywatnej, że na terenie leśnym znaleziono osłabione pisklę z rzędu szponiastych. Podjęliśmy decyzję, po konsultacji z Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o przetransportowaniu pisklaka do tej placówki w celu udzielenia pomocy, diagnostyki oraz rehabilitacji.  Około godziny 15 pisklę trafiło bezpiecznie do ośrodka, w którym została udzielona mu niezbędna pomoc. W następnym dniu zostaliśmy poinformowani, że malec ma się lepiej i po okresie rehabilitacji zostanie przekazany do „Ptasiego Azylu” działającego przy Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu w celu przystosowania do wypuszczenia na wolność po osiągnięciu przez niego dojrzałości.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w uratowaniu tego pisklęcia. Cieszymy się, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi nasza ojczysta przyroda nie straci swojego cennego składnika. 

Darz Bór!