Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Przełom listopada i grudnia w ochronie lasu to czas wzmożonej pracy.

   Leśniczowie i podleśniczowie  wraz z  pracownikami Zakładów Usług Leśnych poszukują owadów w ściole pod koronami drzew na stałych partiach kontrolnych o  powierzchni 5 m². Jest to średnia wielkość rzutu korony, która pozwala na porównanie danych w całym kraju.

   Dlaczego prowadzone są takie prace? Są one jedną z form monitoringu pozwalającego oszacować zagrożenie od owadów powodujących uszkodzenia drzewostanów. Przeliczenie zebranych  gąsienic barczatki sosnówki lub np. kokonów boreczników pozwala określić tzw. liczby krytyczne, przy których zagrożona jest trwałość drzewostanu. Wiedząc o zagrożeniu jeszcze w tym roku, można zaplanować zabiegi ograniczające liczebność owadów w roku następnym.