Lista aktualności Lista aktualności

Barczatka w odwrocie

Jak co roku na wiosnę przy udziale Terenowej Stacji Ochrony Lasu, przeprowadzono kontrolną ścinkę drzew na płachty, celem określenia rozwoju populacji barczatki sosnówki.

Ocena liczebności gąsienic barczatki sosnówki na grupach drzew lepowych ABC, wyniki jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny oraz ścinka drzew dostarczyły informacji o retrogradacji barczatki sosnówki. Podjęte w ubiegłych latach zabiegi ratownicze oraz naturalny opór środowiska pozwoliły zachować drzewostany sosnowe w dobrej kondycji. W bieżącym roku nie przewiduję się zabiegów ograniczających liczebność, jedynie dalszy monitoring owadów. Prognozowana kolejna gradacja na podstawie danych historycznych może wystąpić za kilka lat.