Lista aktualności Lista aktualności

„Zielonym do góry”

Jak co roku, w pierwszych tygodniach wiosny rozpoczyna się „akcja odnowieniowa” w lasach.

Jest to bardzo „gorący” czas pracy na  szkółce leśnej Dzicza, wszystko po to, aby jak najszybciej –zanim zrobi się zbyt ciepło i sucho - wyjąć z gruntu i przekazać leśniczym sadzonki do wysadzenia w lesie.

Rocznie produkujemy około 1500 tys. sztuk sadzonek. Są to głównie gatunki lasotwórcze takie jat: sosna, dęby, buk, świerk i brzoza.  W mniejszych ilościach produkujemy sadzonki gatunków domieszkowych lipa, jawor, grab i biocenotycznych, które wzbogacają środowisko leśne i polepszają warunki bytowania ptaków i ssaków leśnych np. dzikie jabłonie, grusze, jarzębina i czereśnia ptasia.

W tym roku, w ramach odnowień, podsadzeń i poprawek wysadzimy około 1300 tys. sztuk sadzonek na powierzchni 168 ha.